Как да разчетем размера

Текстът в червено "205" се отнася до широчината на гумата

Оранжевото "55" служи за обозначение на нейната височина.

След това следва цолажа изобразен със жълт цвят и предшестван от буквата "R"

Последните символи се отнасят както следва :  91 - товарен индекс,  V - скоростен индекс.